استان مشهد

بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

مشهد

مشهد مَشهَد شهري در شمال شرقي ايران و مرکز استان خراسان رضوي است. اين شهر با ۲,۴۱۰,۸۰۰ ميليون نفر جمعيت، دومين شهر پرجمعيت ايران پس از […]