آجیل پلو آذربایجان

بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

آجیل پلو آذربایجان

آجیل پلو آذربایجان در بعضي مناطق آذربايجان در مهماني هاي رسمي شان، پلوي مخلوط و پروپيماني درست مي كنند كه به آجيل پلو معروف است. سیری […]