پذیرایی ویژه افطار بهشت تالاب

 
 

ساعت های خوش خود را با ما تقسیم کنید

  • آش رشته
  • پنیر تبریز
  • رشته خوشکار
  • شامی
  • چای
  • فرنی
  • گردو
  • زولبیا بامیه
  • سبزی خوردن
  • شربت خاک شیر

آرامش را کنار ما بیایید

قیمت پنجاه هزار تومان + مالیات بر ارزش افزوده

فارسی