فرصت های کاری

استخدام نه عنوان شغلی در مجموعه ای تفریحی اقامتی بندرانزلی در رده های شغلی زیر:

نگهبان و حراست – دو نفر آقا

فست فود  – دو نفر آقا یا بانو

میزبان (سالن دار)- شش نفر آقا

صندوق دار – دونفر بانو

آشپز – یک نفر آقا

باغبان – دونفر آقا

پذیرشگر – سه نفر آقا یا بانو

کمک آشپز سه نفر آقا یا بانو

پارکبان – دو نفر آقا

مصاحبه فقط حضوری انجام می گیرد . زمان مصاحبه ساعت جهارده یا بیست از شنبه تا چهار شنبه می باشد .

تلفن تماس : ۰۱۳۴۴۵۱۰۰۴۶-۰۱۳۴۴۵۱۰۰۳۹

فارسی